Disclaimer

www.business-hartkatern.nl en www.business-nationaal zijn producten van Cooperatie Business Publishers Nederland U.A..

Typefouten en fouten als gevolg van technische onvolkomenheden op de BUSINESS Nationaal site alsmede wijzigingen in de algemene voorwaarden en prijzen zijn voorbehouden; Cooperatie Business Publishers Nederland U.A. aanvaardt hiervoor derhalve geen aansprakelijkheid.

Niets van de BUSINESS Nationaal site mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotocopie, microfilm of welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cooperatie Business Publishers Nederland U.A..

Cooperatie Business Publishers Nederland U.A. spant zich in om de informatie die zij aanbiedt op deze site zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft hiervoor geen garanties.

De door Cooperatie Business Publishers Nederland U.A..verzamelde bedrijfsgegevens worden behandeld conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Utrecht, maart 2004

 
 
De downloads op deze site zijn allemaal PDF bestanden. Deze kunt u bekijken middels het programma Acrobat Reader dat u, indien nodig, gratis kunt downloaden van www.adobe.nl.